Iri niryo rangi ryizewe; rifite umwihariko wo kuramba, umbwiza, ryoroshye gusiga, kurinda urusaku kandi rikanakoreshwa nka decoration.